let-op-geld-lenen-kost-geld

Rente leningen

2013-03-13

Wat moet ik weten over rente?

Je wil een lening afsluiten maar heb je je dan ook laten informeren over de rente? Want aan het lenen van geld zijn altijd extra kosten verbonden. Het is goed om hier even bij stil te staan.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het JKP is het bedrag dat je als vergoeding betaalt aan de kredietverstrekker (dus niet de aflossing van het krediet). Als de kredietverstrekker naast de rente- geen andere kosten berekent, is het jaarlijks kostenpercentage gelijk aan de rente. Als er wel extra kosten worden berekend, is het JKP hoger. Deze kosten worden weergegeven in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Je kunt het JKP dus goed gebruiken om verschillende leningen met elkaar te vergelijken.

Maximale rente

Kredietverstrekkers mogen maar een bepaalde rente vragen. Dit is het maximale rentepercentage. Dit percentage is de 'wettelijke rente' plus een verhoging van 12 procent. Thuiswinkels en kaartkredieten zijn vaak duur.

Boetevrij aflossen

Heb je een lening met een variabele rente? Dan mag je over het algemeen de lening in een keer aflossen zonder dat je daarvoor een boete moet betalen. Dat kan voordelig zijn als de rente van je lening hoger wordt.

Aftrekbare rente

Je kunt de rente van je hypotheek van de belasting aftrekken. Dat kan maar voor één huis. Als je meer huizen hebt, mag je alleen de rente van je eerste huis van de belasting aftrekken. Je mag de rente alleen aftrekken als het gaat om bepaalde investeringen in je huis.Als je met een deel van je hypotheek bijvoorbeeld een caravan of een auto hebt gekocht, mag je die rente ook niet van de belasting aftrekken. Je gebruikt je hypotheek dan namelijk als consumptief krediet.

Heb je een consumptief krediet, dan mag je rente niet van de belasting aftrekken. Allen een persoonlijke lening die aantoonbaar is gebruikt voor de verbetering van de woning is fiscaal aftrekbaar

Vertragingsrente

Je maakt afspraken met je kredietverstrekker over hoe je jouw lening aflost. Je moet je aan deze afspraken houden. Doe je dat niet, dan mag de kredietverstrekker een vertragingsrente vragen. Want als je te laat betaalt, loopt je kredietverstrekker inkomsten mis. De vertragingsrente mag niet hoger zijn dan het rentepercentage dat in de overeenkomst staat. Dus als je een lening hebt afgesloten met een rente van tien procent, dan is de vertragingsrente ook maximaal tien procent.