let-op-geld-lenen-kost-geld

Renteaftrek consumptief krediet 2013

2013-01-18

Per 1 januari jl. is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet raakt mogelijk een lening die is aangeschaft voor verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij er nu wordt geprofiteerd van fiscale aftrek over de betaalde rente.

De wet op hoofdlijnen voor wat betreft de aftrekbaarheid van het Doorlopend Krediet:

  • Voor bedragen die vóór 1 januari 2013 zijn opgenomen, blijft de renteaftrek onveranderd.
  • De bedragen die na 1 januari 2013 worden opgenomen, vallen onder de nieuwe wet, en zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
  • Als een bestaand krediet (van vóór 1-1-2013)wordt overgesloten naar een ander krediet, blijven de oude fiscale regels van kracht. Ongeacht het nieuwe type krediet.

Wordt er geen gebruik gemaakt van renteaftrek, dan verandert er door de komst van deze wet niets.

Een Persoonlijke Lening is nog steeds fiscaal aftrekbaar als deze wordt aangewend voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning.