let-op-geld-lenen-kost-geld

WOZ-krediet, het doorlopend krediet voor huiseigenaren

2012-10-18

Sinds 1 augustus 2011 is de vernieuwde Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van kracht. De meest in het oog springende wijziging die daaruit voortvloeit is dat het aflossingsvrije deel van de hypotheek maximaal 50 procent van de waarde van de woning mag bedragen. Voor kleine verbouwingen kan deze regeling vervelend en duur uitpakken. Maar een bank zou niet een bank zijn als daar een passende oplossing op is gevonden: het WOZ-krediet.

WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde die door de gemeente onder andere wordt gebruikt als grondslag voor de onroerende zaakbelasting (ozb) en het rioolrecht. Sommige banken gebruiken die waarde als grondslag voor het bepalen van de maximale krediethoogte, bijvoorbeeld tot 100 procent van deze waarde of 150 procent minus de huidige hypotheek.

Geen hypotheek
Er wordt aan het WOZ-krediet geen hypothecaire zekerheid gekoppeld; er is dus geen sprake van een hypotheek, maar van een doorlopend krediet voor eigenaren van een koopwoning. Omdat er geen sprake is van een hypotheek zijn er geen notaris-, advies- en taxatiekosten verschuldigd. Dit scheelt aanzienlijk.

Het WOZ-krediet is een doorlopend krediet en dus zeer flexibel als het gaat om aflossen en opnemen tot een bepaald bedrag. De rente is variabel, net als een hypotheekrente relatief laag en er wordt alleen rente betaald over het uitstaande bedrag. Het leenbedrag is meestal lager dan een hypotheek en het krediet leent zich uitstekend voor kleine verbouwingen of verbeteringen aan de eigen woning. De rente is dan in aftrek te nemen.

Er moet wel sprake zijn van overwaarde op de woning, anders kan er geen WOZ-krediet worden gesloten. Ook wordt de lening alleen verstrekt op het moment dat de persoonlijke en financiële situatie dat toelaat en aansluit bij de wensen. Bovendien is er de gedragscode van consumentenkredieten op van toepassing.

Offerte aanvragen