let-op-geld-lenen-kost-geld

Oversluiten van een lening

2012-09-20

Onder het oversluiten van een lening verstaan we een bestaande lening opnieuw afsluiten bij dezelfde of een andere bank of maatschappij. Aanleiding is vaak een om een lagere rente te krijgen waardoor je lening goedkoper kan worden en je eerder van je lening af bent. Zeker wanneer je maandtermijn lager wordt, lijkt het oversluiten van je lening interessant.

Wie eventueel een bestaande lening wil oversluiten, zal altijd goed naar bepaalde zaken moeten kijken.

* Moet ik een boete betalen als ik mijn bestaande lening eerder inlos.
* Wordt de looptijd van de nieuwe lening niet langer waardoor ik alsnog meer betaal.
* Zijn er extra kosten die ik moet maken om de lening over te sluiten.