let-op-geld-lenen-kost-geld

Advies is niet gratis

2012-09-17

Op 1 januari 2013 verandert de wereld van het intermediair naar verwachting ingrijpend. Met het provisieverbod zet de wetgever een vergaande stap met als doel dat financieel dienstverleners naast hun klant gaan staan.
Zoals het wetsvoorstel nu luidt gaat het provisieverbod gelden voor hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en complexe producten. Advies en bemiddeling worden aparte diensten die de consument los van het product afneemt en waar hij ook apart voor betaalt. Of hij nu bij een adviseur en/of bemiddelaar binnenstapt of bij een aanbieder. 

Voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening geldt dit niet.
Het intermediair ontvangt een provisie vanuit de rente die de consument betaald en de consument heeft dus, mits deze niet voor een adviestraject kiest, géén extra kosten.

AllCredit werkt op basis van execution only en biedt een doorlopend krediet of persoonlijke lening aan zonder advies- of bemiddelingskosten voor klanten die géén uitgebreid adviestraject willen.