let-op-geld-lenen-kost-geld

Persoonlijke lening 180 maanden

2012-08-06

Bij deze Persoonlijke Lening met een looptijd van 180 maanden heeft u voordeel van een lage maandlast in combinatie met een vaste rente.

Een Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Normaal gesproken leent u een bedrag van minimaal EUR 2.500,- en betaalt u in 6 tot 180 maanden terug inclusief de rente die gedurende de looptijd vaststaat.

U doet er verstandig aan om de looptijd - en hiermee direct ook de maandtermijn - aan te passen aan de levensduur van het object of het bestedingsdoel waarvoor u de lening afsluit.

Bij dit krediet bent u een vaste kredietvergoeding (rente) overeengekomen, die behoort bij de met u afgesproken looptijd. Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte krediet verminderd met het aflossingsdeel van dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. De kredietnemer is altijd bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Bij vervroegd aflossen van de Persoonlijke Lening worden kosten in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en wordt, overeenkomstig het Besluit Kredietvergoeding, naar evenredigheid, als volgt berekend:

  • 0,5% bij een krediet met een periode < 12 maanden te gaan tot de einddatum;
  • 1% bij een krediet met een periode > 12 maanden te gaan tot de einddatum.