let-op-geld-lenen-kost-geld

Lenen met tijdelijk dienstverband

2012-06-27

De arbeidsmarkt verandert. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat iemand direct in vaste dienst komt of dat tijdelijke dienstverbanden snel worden omgezet in vaste dienstverbanden.

DEFAM speelt in op deze marktveranderingen door haar acceptatiebeleid te verruimen. Vanaf 15 juli hoeft u – met een tijdelijke arbeidsovereenkomst - bij een kredietaanvraag géén intentieverklaring van de betreffende werkgever meer aan te leveren. Dit geldt voor klanten vanaf 30 jaar.

Volgens het UWV is er in 2011 ten opzichte van 2010 een afname van maar liefst 97% van directe vaste aanstellingen. Ook is er een toename van maar liefst 62% van tijdelijke contracten langer dan één jaar. Van de gehele Nederlandse beroepsbevolking heeft 27% geen vaste aanstelling. Wij volgen met aandacht de flexibilisering op de arbeidsmarkt en onderzoeken hoe wij hierop kunnen blijven inspelen.