let-op-geld-lenen-kost-geld

Oversluiten rentekrediet

2017-07-17

Heeft u een rentekrediet? Regeren is vooruitzien!

Een rente krediet is een variant van het doorlopend krediet waarbij u (tijdelijk) alleen maar rente hoeft te betalen zonder verplichte aflossing aan de lening. Het rentekrediet wordt daarom ook wel een aflossingsvrije lening genoemd. Hoeveel u maandelijks betaalt is afhankelijk van de rente die, anders dan bij een persoonlijke lening, bij een rentekrediet altijd variabel is net zoals de maandelijkse termijn. Dus hoe lager de rente, hoe lager de maandtermijn.

Bij een rentekrediet mag u tussentijds boetevrij de lening aflossen, maar dat is niet verplicht. Als u gedurende de looptijd niets aflost, dan staat het hele leenbedrag aan het einde van de aflossingsvrije periode nog open. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Uw maandlasten gaan dan flink omhoog.  Vanaf uw 60e jaar moet u verplicht gaan aflossen zodat u de lening binnen een bepaalde periode terugbetaalt aan de kredietaanbieder. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar niet iedereen kan zomaar maandelijks fors meer aan de lening betalen.

Als u nu een rentekrediet heeft, kunt u deze lening natuurlijk aanhouden. Maar uw lening oversluiten kan voordeliger zijn. U krijgt dan een lening waarbij u wel direct begint met de aflossing van het geleende bedrag. Per april dit jaar namelijk zijn banken gestopt met het aanbieden van rentekredieten.

Een rente krediet geeft vrijwel altijd de laagste maandlasten. Dit lijkt voordelig maar wees er van bewust dat behalve de lening rente uiteraard ook nog de gehele kredietsom terugbetaald dient te worden.  Dus kijk nu al vooruit en beoordeel of  u dan de hoge (re) maandlast van uw lening kunt betalen. Is dat niet het geval dan is het zinvol dat u nu naar een andere leenvorm overstapt waarbij u  al wel begint met aflossen.