let-op-geld-lenen-kost-geld
 • Kenmerken
 • Kosten
 • Voorwaarden
 • Hoe werkt het

Wat is een WOZ doorlopend krediet?

Het WOZ Doorlopend Krediet is een aantrekkelijke leenvorm voor eigenhuisbezitters en is gelijk aan het doorlopend krediet maar met een lagere (variabele) rente. De kenmerken komen overeen met die van een Doorlopend Krediet.

U kunt tot de limiet onbeperkt opnemen en mocht u extra willen aflossen op uw WOZ Doorlopend Krediet dan kan dat geheel boetevrij. Het WOZ Doorlopend Krediet geeft u optimale flexibiliteit. De afgesproken kredietlimiet is het bedrag dat u maximaal kunt opnemen.

Als u geld opneemt, begint u direct met terugbetalen. U kunt het geld dat u heeft terugbetaald later gewoon weer opnemen. Zo heeft u altijd extra geld achter de hand. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en kunt tussentijds boetevrij (extra) aflossen.

Wanneer moet het doorlopend krediet zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 70 jaar bent.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 70.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een WOZ doorlopend krediet is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

Hoelang betaalt u terug?

De kredietovereenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Op het moment dat u 60 jaar bent zal de kredietlimiet maandelijks met een vast bedrag (1.5 % van de kredietlimiet) worden verlaagd. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd dient het saldo van de kredietovereenkomst op nul te staan en zal de kredietovereenkomst worden beëindigd.

Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt te overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Rente

De variabele rente kan op ieder moment gewijzigd worden door de geldverstrekker. Bij het vaststellen van de rente wordt onder andere gekeken naar kosten, de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en de concurrentiepositie van de leningen. De geldverstrekker stelt u steeds in kennis van een wijziging van de rente, voordat de wijziging van kracht wordt. Het rentepercentage is variabel. Dat betekent dat de rente kan wijzigen. Zie ook het overzicht van de rentepercentages

Als de rente stijgt dan duurt het terugbetalen van uw lening langer. Uw maandbedrag blijft gelijk. Uw lening wordt duurder omdat u meer rente betaalt. Als de rente daalt duurt het terugbetalen van uw lening korter. Uw maandbedrag blijft gelijk. Uw lening wordt goedkoper omdat u minder rente betaalt.

Hoe betaalt u terug?

Voor uitbetaling van uw lening en voor de incasso van de maandelijks verschuldigde termijnbedragen is een betaalrekening bij een Nederlandse bankinstelling verplicht. U betaalt elke maand een vast bedrag via automatische incasso. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit terugbetaling(aflossing). U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen.

Zijn er kosten aan verbonden als u meer terugbetaalt?

U kunt altijd meer terugbetalen dan uw maandbedrag. Bij gedeeltelijke of gehele vervroegde aflossing van het doorlopend krediet worden geen kosten in rekening gebracht.

Moet u afsluit-, taxatie- of notariskosten betalen?

Nee, dergelijke kosten bent u niet verschuldigd.

Europese standaardinformatie over consumentenkrediet

Voor dit product is Europese standaardinformatie over Consumentenkrediet beschikbaar. Als u een offerte aanvraagt krijgt u deze informatie gericht op u persoonlijk.Bekijk hier een voorbeeld

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden WOZ doorlopend krediet.

Bureau Krediet Registratie

Geldverstrekkers zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Wanneer u een leningaanvraag doet zal de geldverstrekker het BKR raadplegen. Mocht de aanvraag op basis van deze gegevens niet worden geaccepteerd dan wordt u hierover bericht. Na het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt de lening aangemeld bij Bureau Krediet Registratie. Als u meer dan 90 dagen achterloopt met betalen, meldt de geldverstrekker dit aan het BKR.

Moet u hypotheek op uw woning vestigen?

Uw eigen woning is niet nodig als onderpand, daarom hoeft u niet naar de notaris en u hoeft uw woning niet te laten taxeren. Het WOZ Doorlopend Krediet is een krediet met hypotheekverklaring. Met deze verklaring stemt u in met de voorwaarde dat u uw huis niet extra belast met nog een hypotheek, zonder toestemming van de bank. Tenzij u natuurlijk met een nieuwe hypotheek het WOZ-krediet aflost. Daarnaast verklaart u op eerste verzoek van de bank mee te werken aan het afgeven van hypothecaire zekerheid op uw woning ten behoeve van dit krediet. Dit zal over het algemeen pas gebeuren wanneer u een flinke achterstand heeft opgelopen in de betalingen.

Hoe ziet een overeenkomst van WOZ doorlopend krediet eruit?

Bent u benieuwd hoe een overeenkomst eruit ziet? Bekijk hier een voorbeeld.

Is de rente aftrekbaar?

Per 1 januari jl. is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet raakt mogelijk een lening die is aangeschaft voor verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij er nu wordt geprofiteerd van fiscale aftrek over de betaalde rente.

De wet op hoofdlijnen voor wat betreft de aftrekbaarheid van het Doorlopend Krediet:

 • Voor bedragen die vóór 1 januari 2013 zijn opgenomen, blijft de renteaftrek onveranderd.
 • De bedragen die na 1 januari 2013 worden opgenomen, vallen onder de nieuwe wet, en zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
 • Als een bestaand krediet (van vóór 1-1-2013)wordt overgesloten naar een ander krediet, blijven de oude fiscale regels van kracht. Ongeacht het nieuwe type krediet.

Wordt er geen gebruik gemaakt van renteaftrek, dan verandert er door de komst van deze wet niets.

Acceptatievoorwaarden

AllCredit werkt samen met een aantal banken om leningen te verstrekken. Elke bank hanteert  zijn eigen acceptatienormen en voorwaarden. Om een lening aan te vragen dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • U bent minimaal 21 jaar
 • U bent in het bezit van een eigen woning
 • U bent in loondienst (vast of tijdelijk dienstverband)
 • U heeft inkomen uit een WAO/WIA uitkering
 • U heeft inkomen uit (Pre)Pensioen of ANW uitkering
 • Inkomen minimaal € 1.250,- netto per maand
 • Geen BKR codering

Geld Lening voor een VOF, Eenmanszaak, BV

 • U bent 25 jaar of ouder
 • Tenminste 3 jaar zelfstandig
 • Positief eigen vermogen
 • Onderneming maakt winst
 • U bent in het bezit van een eigen woning
 • Geen BKR codering

Berekening WOZ Doorlopend Kredietruimte

U neemt de WOZ-waarde van uw eigen woning (dit is de door de gemeente getaxeerde waarde van de woning). Deze staat vermeld op uw aanslagbiljet van de onroerende zaak belasting staat. Dit vermenigvuldigt u met 150%. Deze uitkomst vermindert u met de totale hypotheeksom die op uw woning is ingeschreven (inclusief 2e en meerdere hypotheken). Het bedrag wat dan overblijft is de WOZ-kredietruimte. Tot dit bedrag is er dus een WOZ-krediet mogelijk.

Een voorbeeld:

 1. WOZ-waarde van uw woning is € 100.000.
 2. € 100.000,-- x 150% = € 150.000.
 3. De totale hypotheeksom die op uw woning is ingeschreven bedraagt € 100.000.
 4. De WOZ-kredietruimte is dan € 150.000 -/- € 100.000 = € 50.000.

Er is dus afhankelijk van uw inkomen, een WOZ-krediet mogelijk tot € 50.000.

U vraagt online uw lening aan.

U vult online het aanvraagformulier in om uw lening aan te vragen. U kunt hierbij tevens aangeven of u bestaande leningen wenst over te sluiten.

Bevestiging van uw lening aanvraag.

U wordt binnen 24 uur gebeld om uw lening aanvraag te bevestigen en eventueel aanvullende benodigde gegevens worden met u doorgenomen.

U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Na ontvangst van uw leningaanvraag wordt uw aanvraag vrijblijvend ingediend bij de banken. Daarna wordt er contact met u opgenomen om uw wensen en mogelijkheden door te nemen en ontvangt u van ons een passend en gratis advies waarna wij uw de leenofferte per mail of per post toesturen.

Stuur de getekende offerte terug.

Indien u de aanvraag voor uw lening definitief wenst te maken, stuurt u de getekende offerte retour, samen met de  gevraagde documenten.

De kredietverstrekker beoordeelt uw aanvraag.

Aan de hand van uw aanvraag en de ingestuurde documenten beoordeelt de kredietverstrekker uw leningaanvraag nogmaals op basis van de door u ingestuurde bescheiden.

Het geld wordt naar u overgemaakt.

Op het moment dat de aanvraag voor uw lening definitief akkoord is bevonden dan wordt het geld naar uw rekening overgemaakt en worden eventuele leningen die u wenst over te sluiten ingelost.